Business Analyst till vårt ERP team

Nu är vi redo att etablera ännu ett affärsområde och söker därför dig som vill vara med och forma vårt Business Analyst erbjudande till våra befintliga och nya kunder.

Initialt söker vi därför dig som skulle vara intresserad av nedan uppdrag.

Inom ett ERP-projekt hos kund i centrla Göteborg söker vi nu en erfaren Business Analyst inom området Finance & Controlling.

 Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid med start snarast och senast under maj 2021. Uppdraget utgår ifrån Göteborg där beställarorganisationen är placerad. I senare skede av implementationen kan resor komma att förekomma för utrullning i Sverige samt till andra länder i Europa.

När du är klar med detta uppdrag hittar vi tillsammans med dig din nästa utmaning, eller så trivs du och kommer du kunna gå över i en mer förvaltande roll hos kunden.

Din roll i detta intitala åtagande

Du kommer arbeta inom workstream Finance & Controlling tillsammans med workstream lead, verksamhetsexperter och ERP-leverantörens konsulter.  Mycket av arbetet med lösningsdesign kommer bedrivas i workshops där din roll kommer stödja verksamhetsexperter i arbetet med att säkerställa att lösningen stödjer verksamhetskraven.  Du kommer även ansvara för dokumentation av verksamhetsprocesser (To Be) samt hjälpa till att identifiera och analysera förbättringsområden. Vidare kommer du också stödja verksamhetsexperter i testarbetet och framtagning av testfall.  Arbetet kommer även innebära samarbete med andra workstreams för angränsande processer och kringliggande system (integrationer).

 Din profil för att vara den vi söker den här gången

Vi söker dig som är analytisk, har gedigen erfarenhet av finansiella processer och implementering av ERP-lösningar.

Vi letar efter en kandidat som har flerårig erfarenhet i rollen som Business Analyst i en internationell miljö. Du har dokumenterad erfarenhet samt referenser från de arbetsuppgifter som beskrivs under rubriken ”Din roll” ovan.

Du har självklart arbetat med att kartlägga och dokumentera processer.  Du har djup kunskap inom kravhantering och är van att definiera funktionella och icke-funktionella krav. Du har arbetat med use case och user stories samt har erfarenhet av att skriva testfall.

Du har mycket god kunskap om ekonomiska processer och verksamhetsuppföljning (Controlling) från ett flertal olika projekt och verksamheter, gärna inom industri och logistik.

Du kommer att arbeta självständigt och i team vara problemlösare, ta egna initiativ samt både delta i, och leda work shops. Du är informativ och prestigelös, ser till helheten och gillar att jobba i team. Vi ser också gärna att du är en ”do-er” som får saker gjorda samt att du inte är rädd för att vid behov ta dig an operativt arbete.

Som person tror vi att du är strukturerad och kvalitetsmedveten med god förmåga att samarbeta. Du drivs av att leverera resultat och att tillsammans med dina kollegor bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö.  
Det är av stor vikt att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.

Mer om oss på #wearetechnogarden

Vår ambition, på Technogarden, är inte att bli störst, däremot vill vi växa oss starkare med de vi verkligen gillar. Nu är det dags för oss att fokusera på att skapa något bra med dig.

Vi tror att vi har ett av marknadens bästa anställningserbjudande. Vi är därtill väldigt måna om att inkludera de konsulter som vill i vår verksamhet med allt vad det innebär, att vara del i vårt medarbetarägda konsultbolag ger möjligheter men även rättighet till att välja vad man själv vill vara med på, eller inte. Vi hoppas och tror att vi tillsammans kan skapa något bra utifrån varje individs egna önskemål.

Utöver lön och förmåner erbjuder vi även alla tillsvidareanställda delägande, detta är svårare att värdera i pengar men av erfarenhet vet vi att det varit väldigt lönsamt. 

Endast de som är anställda av oss och Norconsult (vårt moderbolag) får äga aktier, en del av vinsten delar vi ut, återstående del återinvesterar vi. Detta innebär att ditt ägande kommer bli större och större över tid, akterna behöver man dock själv betala för annars skulle du bli förmånsbeskattad.  Alla nappar inte på detta, vissa vill investera själva på börsen, andra är ointresserade . Det viktiga för mig är att du ska få möjligheten att själv välja. 

Vi har alltså det lilla bolagets alla fördelar men är samtligt del av ett stort tryggt kontext, vi är tillsammans (alla bolagen i Norconsult sfären) mycket lönsamma och har därför kunnat hantera motgång lika bra som medgång. 

För dig som vill läsa mer om vår lönsamhet och bolag i övrigt: https://www.norconsult.se/aktu…

Vi erbjuder det våra konsulter efterfrågar, tex din privat sjukförsäkring, vi berättar gärna även mer om övriga förmåner och information kring den frikostiga pensionsplanen som ingår i en tillsvidareanställning när vi ses. Vi har från den 1 januari 2020 tecknat kollektivavtal vilket ger än fler fördelar för dig. 

Vår styrka är att vi har ett väldigt bra nätverk och att vi borde vara den arbetsgivare som kan ge dig en trygg och spännande karriär. Vi har väldigt många ramavtal och än fler vänner som vi tar hand om och som tar hand om oss.

Lön:

Utöver fast lön utgår övertidsersättning samt möjlighet till flex via en tidbank.

Några av dina förmåner

 • Friskvårdsbidrag – 3000 sek/år
 • Möjlighet till Löneväxling till pension
 • Möjlighet till Löneväxling till privat sjukvårdsförsäkring
 • Bildskärmsglasögon
 • Tjänstereseförsäkring
 • Tjänstegrupplivförsäkring
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
 • Tjänstepension och sjukförsäkring
 • Arbetsskadeförsäkring

Pension är viktigt, därför har vi redan betalt Lifeplan för oberoende rådgivning. 

Sedan januari 2021 har du som anställd hos oss också tillgång till förmånsportalen Benify där du kan ta del av alla deras medlemsrabatter. Där får du också en fullständig överblick över alla de försäkringar osv som du som anställd hos oss på Technogarden har. Dessutom ingår även Lifeplan som är den enda, helt oberoende och digitala, pensionsrådgivningstjänsten!
Nedan finner du länkar och material för att komma igång så snabbt som möjligt. För mer information läs även konsulthandboken eller kontakta din konsultchef.

 • Benify förmånsportal:

 https://www.benify.se/fps/wspr/e/r/publicSite/view/se

 • Lifeplan pensionrådgivning

Din pension

I enlighet med kollektivavtal. Observera att detta är något viktigt att beakta då du jämför oss med andra bolag. Personligen tycker jag att det är svårt att utvärdera och förhålls sig till alla olika varianter varför jag verkligen uppskattar att vår pension är reglerad i kollektivavtal av experter och granskade av experter från de olika fackförbunden. Tror att många som inte har kollektivavtal förlorar mycket på detta, utan att veta/förstå.

Din sjukvårdsförsäkring

Vi har en sjukvårdsförsäkring för dig som är anställd. 

Försäkringen innehåller:

 • Vård On-line
 • Operation och sjukhusvård i privat regi
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Sjukgymnast, naprapat och kiropraktor
 • Psykolog/psykoterapeut
 • Eftervård och rehabilitering efter operation samt hjälpmedel för skadans läkning
 • Ersätter kostnader för resor och logi, för resor som överstiger 50 km enkel resa (hela kostnaden)
 • Ersätter kostnader för patientavgifter och läkemedel upp till högkostnadsskyddet
 • Second opinion vid svåra medicinska ställningstaganden Självrisk 600 per skada/diagnos

Tillgång till vård On-line
En tjänst för vård och behandling av lättare sjukdomstillstånd. En legitimerad läkare utför en webbaserad utredning och kan sedan rekommendera åtgärder, fortsatt provtagning, remittera till specialist samt utfärda e-recept. 

Din hälsoförsäkring

Via Skandia är du försäkrad när det gäller att förebygga ohälsa och när det gäller att snabbt hjälpa till om du skulle bli sjuk.

Du kan använda denna försäkring:

 • Om du inte mår bra och detta påverkar din arbetsförmåga
 • Om det finns risk för sjukfrånvaro och sjukskrivning

Kompensation vid föräldraledighet

Som arbetsgivare vill Technogarden stödja medarbetare som är föräldralediga. Vi har därför en policy för kompensation vid föräldraledighet.

Technogarden är måna om att skapa bra förutsättningar för sina medarbetare även när man går på föräldraledighet. Via försäkringskassan får man sin ordinarie föräldraersättning men utöver denna ger Technogarden en viss kompensation. Vi inför detta då vi tror att bättre förutsättningar för föräldralediga kommer skapa större trygghet och stabilare ekonomi för våra medarbetare. Ersättningen beror på antal anställningsår. Se bifogad policy för fullständiga villkor.

 Vid sjukdom och vård av barn

 Kom ihåg att snarast meddela din uppdragsgivare och din konsultchef om du blir sjuk!

Sjuklön Sjuklön utgår endast under tid för vilken överenskommelse träffats med arbetsgivaren om arbete på uppdrag. Ersättningsunderlaget är din grundlön, inte den rörliga delen i uppdragstillägget om du har ett sådant. Vid längre sjukdom än en vecka, måste läkarintyg sändas in till din konsultchef. Sjuklön utgår från företaget enligt följande:

 • Dag 1: karensdag, ingen ersättning.
 • Dag 2-14: 80 procent av ordinarie lön.
 • Dag 15-: Försäkringskassan betalar ersättning.

Vård av barn
Om du eller ditt barn (barn under tolv år) blir sjuk ska du alltid anmäla det till kunden samt till din konsultchef eller någon annan på kontoret så fort som möjligt. Så fort du är tillbaka på arbetet kontaktar du din konsultchef och meddelar att du är tillbaka i arbete. Vid vård av sjukt barn är det försäkringskassan som står för ersättningen. Vård av sjukt barn är semesterlönegrundande så även denna frånvaro måste meddelas oss.
Obs! Ingen sjukfrånvaroblankett behöver fyllas i – ett meddelande till din konsultchef om din frånvaroperiod räcker!

 Rekryteringsbonus

 Vi vill växa och bli fler och för att främja detta vill vi göra en enskild insats. Det är inget nytt men det ger något extra till den eller de som anstränger sig extra för att bidra till vår tillväxt. Vi vill ge rekryteringsbonus till dem som fiskar i sina nätverk för att få fram nya enastående kollegor.

Om anställd konsult rekommenderar kandidat som leder till anställning så utgår en rekryteringsbonus om 10 000 kr. Bonusen betalas ut till konsult när anställd påbörjat sitt första uppdrag.
Tillvägagångssätt:
Konsult mailar in namn och CV på föreslagen kandidat, till sin respektive konsultchef. Konsultchef ansvarar för att ta in och intervjua kandidaten samt återkoppla till sin konsult om status.
Rimlig tid från ankomst av CV till kontakt är max 1 vecka.
Konsultchef ansvarar också för att hantera utbetalning för eventuell bonusutbetalning. Se vår hemsida för en överblick över lediga jobb.
Firmahytter i Norge

Norconsult (inklusive Technogarden) erbjuder alla tillsvidareanställda inom koncernen att hyra stugor till ett mycket bra pris.

Skicka ansökan

Dela på: