Konsultuppdrag Clinical Research Manager för ett innovativt diagnostikbolag i Stockholm

IDL Biotech (numera dotterbolag till Arocell AB) är ett diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför In Vitro Diagnostik-tester (IVD) över hela världen för hälso- och sjukvårdssektorn. Bolagets fokus ligger inom onkologi och bakteriologi, och IDL:s produkter möjliggör sjukdomsdiagnostik; snabb och effektiv prognos och kontroll av behandlingseffektivitet mot ex. lungcancer, cancer i urinblåsa samt bakteriella sjukdomar som tyfoidfeber. Bolaget finns strax utanför Stockholm (Bromma), där alla företagsfunktioner, inklusive ledning, försäljning & marknadsföring, order & frakt, FoU, produktion och kvalitetssäkring finns. IDL:s produkter distribueras främst i Europa och Asien.

IDL Biotech har sedan starten 1988 satt människan först. Bolagets önskan och vision är att läkare på ett enklare sätt ska kunna upptäcka sjukdomar i tid för att på så sätt minska dödligheten inom flera svåra sjukdomsområden.

IDL har stora visioner och har som ambition att fortsätta växa och utvecklas och skapa snabbtester för fler viktiga och svåra cancersjukdomar.

Case-upplägg:

Nu söker IDL en konsult på 50% för en roll som Clinical Research Manager. Du förväntas stötta IDLs fortsatta utveckling att arbeta praktiskt ”hands-on” med att driva bolagets kliniska studier. Detta innefattar bl.a. ansvar för studieprotokoll och relaterade dokument, etiska- och biobanksansökningar, besök på studie-site, utbilda läkare/sköterskor på de kliniska siten, uppstart, monitorering och avslut av kliniska studier. Tjänsten omfattar också resor, främst inom Europa. Personen kommer också ingå i bolagets kliniska arbetsgrupp (idag 4 personer) där man tar beslut om vilka studier som skall genomföras och när.

Du blir anställd hos mitt partnerbolag som konsult (initialt på 50%), som är ett etablerat konsultbolag inom IT, Engineering & Life Science, och du utför konsultuppdraget med utgångspunkt på IDL Biotech Bromma-siten. Det finns goda utrymmen att fortsätta utvecklas under konsultuppdraget; att konsultuppdraget förlängs, går upp till 100% aktivitet (påkopplade aktiviteter inom R&D), samt potentiellt framtida utrymme för direktanställning till IDL Biotech med utökade ansvarsområden.

Vem är du och vad har du för bakgrund?

  • Akademisk utbildningsbakgrund inom ett relevant område ex. medicin, farma, biomedicin eller motsvarande.
  • Tidigare ”hands-on” erfarenheter att driva tvärfunktionella projekt och/eller omfattande aktiviteter kopplat till kliniska studier och där du har arbetat med högt ansvarstagande, initiativtagande, driv och engagemang.

Länk till IDL-biotech: https://idlbiotech.com/

 

I den här rekryteringen samarbetar vi med Valley Recruitment AB. Kontakta gärna Markus Dahl markus.dahl@valleyrecruitment.se. Kontaktperson hos Technogarden AB är Dario Villaman på telefonnummer, +46 70 601 79 96 eller på dario.villaman@technogarden.se

Skicka ansökan

Dela på: