Chef QC läkemedel

Technogarden har förmånen att arbeta med ett mycket spännande läkemedelsföretag beläget i södra Sverige som har en unik position som kontraktstillverkare inom olika tablettformer, steril injektionslösning samt olika produkter i polymermaterial. Bla tillverkas vaginalringar som har stor betydelse för kvinnors liv i ett globalt perspektiv.

Huvudkontoret, R&D, produktion med alla tillhöriga avdelningar inkl. Quality Control är belägna tillsammans och erbjuder en mycket dynamisk och spännande arbetsplats som ger inblick i alla delar av läkemedelstillverkning.

Till QC avdelningen söker vi nu någon som kan leda en relativt stor grupp inom råvarukontroll och miljömonitorering. Är du den vi söker?

Din uppgift

– Leda och fördela arbetet för att säkra att analyser och övriga arbetsuppgifter är klara i tid och till rätt kvalitet och att arbetsbelastningen i gruppen är rimlig.

– Ha personalansvar och därigenom utveckla medarbetarna i gruppen genom att följa upp och ge återkoppling, genomföra utvecklingssamtal.

– Tillsammans med avdelningsdirektör göra lönesättningsarbete för gruppens medarbetare.

– Tillse att arbetet i gruppen utförs enligt gällande GMP regler samt gällande farmakopé metoder.

– Ansvara för att rutiner följs avseende t e x uppdatering av SOPár, att AV, LU, CR skrivs och att CAPA följs upp.

– Skapa förutsättningar för teamet att arbeta säkert och att prestera på hög nivå.

– Arbeta proaktivt för en säker arbetsmiljö.

– Ansvara för rekrytering och upplärning av personal till gruppen.

– Ansvara för att driva förbättringar inom gruppen, på avdelningen och på tvärs i organisationen.

– Ansvara för planering/frisläppning av insatsmaterial.

– Ansvara för miljömonitorering, rutiner, provtagning, trender mm.

Dina erfarenheter och kunskaper

– Utbildning inom kemiteknik, analytisk kemi, farmakologi eller motsvarande på masternivå alt. motsvarande erfarenhet. Andra kompletterande ämnen såsom mikrobiologi e t c kan också vara av intresse.

– Erfarenhet av arbete med LEAN är en fördel.

– Tidigare ledarerfarenhet – kanske som teamledare och gärna med personalansvar är en merit.

– Erfarenhet och kunskap av läkemedelstillverkning i GMP miljö.

– Gedigen erfarenhet av laboratoriearbete och förståelse för såväl arbetsuppgifter, metoder liksom förekommande arbetsmiljö.

– Erfarenhet och kunskap om arbete enligt farmakopé metoder.

– Gärna gedigen erfarenhet av arbete på QC avdelning eller möjligen QA eller IPC lab.

– Utmärkta kunskaper i såväl tal som skrift i svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper

Du är en god och tydlig kommunikatör.

– Du har utmärkt samarbetsförmåga, är lyhörd men har också en förmåga att fatta beslut.

– Du har en stark ansvarskänsla – såväl för gruppen och medarbetarna men också för verksamheten i stort.

– Du är strukturerad och kan snabbt sätta dig in i rådande rutiner och regler.

– Du är tillgänglig för diskussioner och synpunkter från såväl medarbetare som kollegor i den s k chefsgruppen bestående av QC direktör och ytterligare två QC chefer.

– Du har god organisationsförmåga, du kan planera och prioritera arbetet i gruppen och arbetar proaktivt för att kunna förutse problem och därmed undvika arbetstoppar och störningar i viss mån.

– Du är närvarande och möter medarbetarna även i laboratoriet för att kunna etablera förtroende hos medarbetarna.

– Du arbetar aktivt med förbättringar och med att driva och slutföra projekt samt bistå supportera i analystekniska frågor/problem. Du ska ha förmåga att inta ett helhetsperspektiv för avdelningen och för företaget samt agera strategiskt därefter i samråd med QC direktör.

Är detta du? Tveka inte att höra av dig till oss snarast. Tjänsten är en direktanställning det aktuella företaget. Vi ser mycket fram emot att få berätta mer och du är varmt välkommen att ta kontakt!

Skicka ansökan

Dela på: