it-konsulter sökes (erbjuds delägande och delaktighet)

Att skriva en konsultannons är inte helt enkelt.

Att jobba som konsult innebär ju ofta att man först tar sig an ett uppdrag hos en kund för att sedan ta sig an nästa uppdrag, hos en annan kund.

Dock ser vi att majoriteten av våra konsulter blir kvar hos första kunden länge, ofta flera år. 

Den vanligaste anledningen till att en konsult hos oss får ett nytt uppdrag är att han eller hon ber oss om det. 

Då vi är ett bolag med ett upparbetat nätverk och många goda realtioner, ramavtal osv vill många jobba hos och med oss.

Nedan är ett aplox av förfrågnigar från våra kunder, bara den senaste veckan. Ofta börjar vi därför i andra ändan, dvs letar reda på kunder som passar våra konsulter. 

 Är du intreserad av oss kan du gärna skicka oss en ansökan och beskriva vad du vill jobba med, störst chans att få ett jobb hos oss har du om du är utvecklare – efterfrågan är fortsatt mycket god.

På min att göra lista, dvs kompetenser jag lovat kunder en konsult.

E-handlesbolag

Söker:

Epi server och .Net

E-handlesbolag 

Söker:

Next.JS React med erfarenhet av att ha byggt static

 

Bilbyggare

Söker:

Arbetspaket (dvs ett helt team från oss, vi har några men behöver fler för att få ihop teamet)

Embeded utvecklare med koll även på linux

 

Produktbolag

Söker:

Fullstack utv:

Python

Angular

Plus om man även har koll på:

Microservices

 

Streamingleverantör

Söker:

Androidutvecklare

Java/Kotlin

 

Ios utv

 

Working with Swift and/or Objective-C.

 

Desired:

Cocoa (touch, pods) Experience in frontend (JS, HTML, CSS)/backend development (Java, Spring, Kubernetes, Docker)

  

Favoritkund som jobbar med rättvis vård inom  Medtech 

Söker

Node.js

C#

JavaScript

Json och APIer

 

Bilbyggar

Söker:

Erfarna react-utvecklare samt någon Testare inom automatisering(som kan programmera javascript/python selenium webdriver.io cucumber)

 

Kund inom kollektivtrafik

Söker:

IT – Arkitekt – 

 Arkitekturmodulering och utbildning i arkitektur-verktyg.

 • Krav på konsult:  Offererad konsult ska: 

  • Flerårig erfarenhet av arkitekturramverk och -metoder
  • Flerårig erfarenhet av att arbeta som enterprisearkitekt
  • Flerårig erfarenhet och kunskap inom arkitekturmodellering.
  • Mycket god kunskap i verktyget Sparx enterprise architect inom följande områden:

   • Avancerad användare i verktygets olika delar.
   • Modellering i verktyget i flera olika notationer
   • Drift, installation och konfiguration av driftmiljö för verktyget olika komponenter.
   • Erfarenhet av att utbilda användare i verktyget.
  • God kunskap i notationerna Archimate och UML
  • God kunskap i arbete med referensarkitekturer, mönster och metamodeller

Behovet är att arkitekturfunktioner vill ha fokus att öka arkitekturförmågan i olika teamen mha kompetensutveckling.

Konsulten ska bistå i att primärt utbilda specialister/TechLeads och lösningsarkitekter i våra arbetssätt, verktyg och modellering inom arkitekturarbetet.

Behovet är 20h/månad. 

 

 

 

Me

Skicka ansökan

Dela på: