HBTQI-frågor angår alla – därför deltar vi i Pride

HBTQI-frågor angår oss alla och därför deltar Technogarden och hela Norconsult-koncernen varje år i Pride-festivaler över hela Sverige. Närmast på tur är exempelvis West Pride i Göteborg 5–11 juni 2023.

I grund och botten behöver vi alla känna oss trygga och respekterade på arbetsplatsen. Vi behöver känna oss inkluderade för att våga vara våra autentiska jag. Är man sitt autentiska jag, vågar man bättre nyttja personlig kompetens och expertis för att ge värdeskapande individuella bidrag på arbetsplatsen. En känsla av delaktighet och trygghet ökar engagemang och arbetsmotivation.

Minoritetsgrupper såsom HBTQI är mer utsatta för otrygghet i vardagen – inte minst på arbetsplatser. Technogarden arbetar därför aktivt för att motverka exkludering och diskriminering, för att främja mångfald och inkludering.

Aktiviteter för medarbetare under West Pride 2023
Under West Pride veckan erbjuder vi våra medarbetare chansen att fördjupa sin kunskap vad gäller HBTQI. Det blir bland annat en digital lunchföreläsning med Aron Kroon från bolaget Black Batman med grundläggande HBTQI-kunskap, ledarens strategiska roll i mångfald, inkludering och hbtqi.

Den 10 juni bjuder Technogarden i Göteborg in alla medarbetare till ett gemensam firande av Pride.  Efter samling på kontoret vid Domkyrkan, går alla som vill ut och ser Prideparaden gemensamt på Göteborgs gator.

För att ytterligare stötta samtal kring HBTQI-frågor använder vi oss av diskussionskort som vi placerar ut i lunchrum, konferensrum och receptioner på alla våra kontor.

Dela på: