Life Science - Technogarden SE

Life Science

Technogarden Life Science har gedigen erfarenhet från läkemedelsindustri, forskning, bioteknik, medicinteknik och livsmedelsproduktion. Vi arbetar rutinerat i enlighet med standarder och regelverk med ett stort personligt engagemang.

Vi erbjuder både konsulter och rekrytering inom Life Science och MedTech för att på bästa sätt stötta dig som kund. På så sätt får du rådgivning, utbildningar och seminarium inom de senaste reglementen. Vi är lyhörda för omvärlden och kunskapsöverföring är en viktig del i varje lyckad rekrytering eller konsultuppdrag.

Technogarden är en helt oberoende aktör på marknaden och därför en renodlad kompetensleverantör. Vi strävar efter att skapa värde för dig som kund, från produktutveckling till produktion.

Vi möter dina behov inom exempelvis:

  • Kvalitet och Validering (renrum, instrument, mjukvara, processer, råvaror)                    
  • Kvalitetsstyrning (Quality Management, Quality Assurance, Quality Control)               
  • Farmakovigilans (Pharmacovigilance, Drug Safety)
  • Efterlevnad av regelverk (Regulatory Compliance)
  • Riskhantering (exempelvis riskanalys av produkter/processer med ISO 14971 som riktlinje)
  • Projektledning
  • Laboratorie- och forskningsingenjör
  • Kliniska prövningar
  • Interimsuppdrag
  • Upphandling och inköp

Vi hjälper dig att rekrytera

Våra seniora rekryterare ansvarar för all rekrytering till Life Science och MedTech. De har själva gedigen ledarskapserfarenhet eller bakgrund som konsulter. Vi är lyhörda för dina behov och erbjuder därför tester, second opinion och ledarskapsbedömningar som kan hjälpa ditt företag vidare.

Mer om rekrytering med Technogarden

Technogarden Life Science levererar MedTech konsulter inom läkemedelsindustri, forskning, bioteknik, medicinteknik och livsmedelsproduktion.

”Livsvetenskap (engelska: life sciences) är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. Studieämnet innefattar biologi, farmaci, medicin och fysiologi, dietik, ekologi, och zoologi, men förutsätter att de grundläggande ämnena tillämpas på områden som handlar om fortsatt liv. Den livsvetenskap som främst handlar om människans hälsa kallas vanligen biomedicin.”

Källa: Wikipedia