Om oss - Technogarden SE

Om oss

Technogarden grundades i Norge under 2003 som ett helägt dotterbolag till Norconsult A/S, Norges största rådgivande ingenjörsbolag. Grundarna startade Technogarden AB i januari 2004.

Vi har idag en svensk ledningsgrupp med 50% kvinnor och 50% män och ligger i topp på listan med 160 Tech-bolag i Sverige gällande jämställdhet. Det har vi till och med fått pris för!

Technogarden är en kompetens- och rekryteringspartner för verksamheter med tillväxt inom Industry, IT, Life Science, Management och Telecom. Genom vår mix av rådgivning, tekniska konsulter och rekryteringstjänster hjälper vi teknikoffensiva företag säkerställa rätt kompetens för rätt behov på lång och kort sikt.

Vi är ingenjörer eller tekniker. Eller kanske androidutvecklare eller kemister. Vi lever och andas teknik och innovation och älskar vad vi kan uppnå med det. Det är i grund och botten det vi arbetar med. Därför är vi – inifrån och ut – ett teknikbolag.

Våra värderingar

Vår gemensamma värdegrund för oss samman som företag och gör oss starkare. Det gör oss till något särskilt. Och det gör oss mer robusta än våra konkurrenter.

Detta är våra löften till oss själva och till vår omvärld. Tre goda ting:

Goda affärer

Våra affärsmässiga mål handlar om att skapa finansiell tillväxt och att växa i antal medarbetare.

God hälsa

I vår verksamhet är det mer än i någon annan verksamhet medarbetarna som står för värdet i bolaget. Vi måste ta hand om varandra.

God jord

Det är allt viktigare att säkerställa att vi som människor och arbetskraft är hållbara över tid. Vi tar detta på största allvar.

Våra värderingar binder oss samman. På riktigt.

Att agera utefter våra värderingar innebär att vi har en gemensam syn på händelser och situationer och att vi arbetar utifrån dessa perspektiv i vårt dagliga arbete. Det är vår inställning och attityd som lägger till det där extra värdet till våra kunder. Det är också därför det är så viktigt att vi vårdar och utvecklar vår värdegrund för att fortsätta vara unika. Framför allt är det viktigt att vi agerar ut vår värderingar.

Technogarden är ett framgångsrikt företag i en bransch med många konkurrenter. Vi är inte ensamma på marknaden. Men med en stark företagskultur har vi lättare att positionera oss och särskilja oss från våra konkurrenter. Detta skapar mervärden som på sikt även stärker vårt varumärke. Våra värderingar är en vägledning när du som medarbetare står inför svåra beslut eller olika dilemman i ditt arbete.

Våra koncerngemensamma värderingar beskriver hur vi vill att varje medarbetare ska vara och agera i arbetet och samarbetet med kunder, partners, kollegor och andra.

Pålitlig
Vi agerar ärligt och ansvarsfullt i alla våra relationer för att främja samhället, våra uppdragsgivare och oss själva.

Inkluderande
Vi skapar resultat genom positivt samarbete mellan människor och möter alla med respekt och öppenhet.

Kompetent
Vi arbetar hela tiden med att utveckla vår kunskap och våra färdigheter för att leverera de bästa hållbara lösningarna.

Engagerad
Genom engagemang och förmåga till nytänkande håller vi oss i framkant.

Vår kultur

Att bygga en sund kultur där alla trivs och känner sig inkluderade startar alltid med dig och mig! Vi är varandras arbetsmiljö. Människor är flockdjur och beteenden smittar. När ett beteende upprepas för många gånger har det blivit en norm, det vill säga en oskriven regel. Något som “sitter i väggarna” eller som “så gör vi här”.

För att vattna goda beteenden och försöka minimera de dåliga att bli normer är det viktigt att markera mot beteenden som inte är okej. Både i stort och smått. Vi har alla ett ansvar att markera mot dem.

Våra förväntningar

Vi har ju såklart förväntningar på oss själva och på varandra. Alla delar är lika viktiga och nödvändiga i vårt kretslopp.

1. Ambition
Strävan att bli lite bättre för varje dag, i affären, i relationerna och i verksamheten.

2. Samarbete
Vi är varandras arbetsmiljö och vi är beroende av varandra. För att vi ska bli den bästa versionen av oss, är samarbete en förutsättning.

3. Öppenhet
För att lära av varandra behöver vi dela med oss av såväl framgångar som misstag. Det kommer att ta oss längre och göra oss bättre!

4. Tillit
För att våga vara öppen är tillit en förutsättning. Tillit ska genomsyra relationerna mellan kollegor, chefer, våra kunder och såklart även organisationen.

5. Omtanke
Ta vara på dig själv och andra. Rättighet och skyldighet att säga ifrån. Omtanke om miljö och samhälle.

6. Ta ansvar
En bortförklaring kan vara riktig men är sällan nyttig.

Medarbetarägt företag – Om Technogardens ägarmodell