Rekrytering - Technogarden SE

Rekrytering

Technogarden erbjuder professionella rekryteringstjänster med fokus på teknisk sektor. Vi hjälper dig att finna kompetenta chefer, specialister eller ingenjörer till din teknikorganisation.

För att kunna skräddarsy en lösning som motsvarar kundens behov erbjuder vi följande tjänster:

Search & Select

Merparten av våra rekryteringsuppdrag genomförs med en kombination av annonsering och målinriktad search, med betoning på search då vi ofta jobbar med bristkompetenser.

Vår utgångspunkt för vilken metod som används är alltid en noggrann kartläggning av företaget och en kvalificerad kravspecifikation. Vi skräddarsyr en lösning tillsammans med dig som kund och fastställer en realistisk tidplan.

Våra metoder sträcker sig från annonserade urvalsuppdrag till strikt konfidentiella headhunting-uppdrag, beroende på de omständigheter som omger rekryteringen.

Projektrekrytering och bevakning

Om ditt företag står inför ett större rekryteringsbehov som kräver engagemang under en längre period, skräddarsyr vi en projektplan som innefattar alla ingående moment.

Projektet kan omfatta allt från fem till femtio rekryteringar, från delprocesser till en komplett rekryteringsentreprenad. Vi kan även erbjuda en rekryteringskonsult ”on-site”.

Technogarden driver dessutom partnerskapsprogram vilket innebär att vi löpande bevakar och intervjuar yrkeskompetenser som våra partners kontinuerligt söker efter. Dessa kompetenser placeras i en kundspecifik databas som enligt överenskommelse kan avropas vid behov eller presenteras löpande.

Delprocesser

Technogarden erbjuder utvalda delar av våra rekryteringsprocesser som stöd till de kunder som driver egna rekryteringsprocesser. Vi medverkar vid intervjuer, ansvarar för referenstagningar och utför personlighetstester.

Inför en omorganisation, succession eller nerläggning kan vi genomföra gruppkartläggning, kompetensprofilering och karriärcoachning. Vi går även in och utvärderar interna och externa kandidater i second opinion-uppdrag, vilket innebär ett andra utlåtande – en utomstående bedömning.

Vi kan även erbjuda bevakning av intressanta kompetenser åt våra kunder för framtida behov eller som komplement i kundens egen rekryteringsprocess.

Arbeta med oss – mer om att vara konsult hos Technogarden

Bli partner med oss – mer om att vara underkonsult för Technogarden