Integritetspolicy - Technogarden SE

Integritetspolicy

Technogardens kunder, arbetssökande och affärspartners är viktiga för oss och vi är fast beslutna att skydda din integritet. I nedanstående kommer vi att förklara hur och varför vi behandlar information om våra jobbsökande och kunder, och hur vi tar hänsyn till sekretessen.

Vi kommer endast att använda personuppgifter för ändamål som är innehållsmässigt motiverade i verksamheten och personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med Technogardens dataskyddspolicy baserat på tillämplig dataskyddslagstiftning inkl.
Denna integritetspolicy gäller våra jobbsökande, användare av våra webbplatser och applikationer samt representanter för våra kunder och leverantörer.

Sekretesspolicyn gäller för alla företag i Technogarden-koncernen.Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Direktidentifierare kan vara namn, personnummer, e-postmeddelanden eller andra person-unika egenskaper.

Vem är ansvarig för personuppgifter i Technogarden?

Den som tar emot personuppgifter och bestämmer vad personuppgifterna ska användas till kallas personuppgiftsansvarig. Den registeransvarige ska se till att personuppgifterna behandlas i enlighet med de regler som är tillämpliga. När du ansöker om tjänster eller är kund hos Technogarden, Technogarden AB, Arenagatan 35, 21532 Malmö, är uppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar och lagrar vi?

Technogarden samlar in information som arbetssökande och kunder personligen tillhandahåller/skickar till oss, eller genom att använda en tredje part som Facebook eller LinkedIn. Nedan finns en översikt över några av de personuppgifter vi behandlar:

  • Som arbetssökande: CV, diplom, ansökningsbrev, namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, arbetslivserfarenhet, utbildning, kompetens, certifikat.
  • Som kund: namn, e-postadress, telefonnummer och filhistorik.

Som besökare på våra webbplatser behandlas inga personuppgifter om dig förutom i begränsad utsträckning genom användning av aggregerad (ej identifierbar) information och cookies (”Cookies”).

Cookies används för att ge våra besökare till webbplatsen med bästa möjliga kundupplevelse och service. Enligt lagen om elektronisk kommunikation är vi skyldiga att informera våra besökare om sådan användning. Läs mer om detta under egen information Cookies (se längst ner på sidan).

Vad använder vi informationen till?

Technogarden kommer alltid att säkerställa korrekt och laglig behandling av personuppgifter och kommer endast att använda sådan information för uttryckligen angivna och legitima ändamål, i enlighet med relevant lagstiftning.
Technogarden kommer bara att använda den information du registrerar dig för att:

  • Betrakta dig som en kandidat för uthyrningsuppdrag med våra kunder, till lediga tjänster som annonseras på våra webbplatser eller som allmän arbetssökande – samt för att kommunicera med dig genom rekryteringsprocessen.
  • Motionera god och effektiv kunduppföljning.

Vem delar vi information med?

Technogarden kommer att kunna dela information som rör jobbansökan och jobbansökningsprocessen med kunder och leverantörer/tredje parter när det är nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster, och förutsatt att de behandlar detta i enlighet med våra instruktioner genom databehandlingsavtalet. Technogarden kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till tredje part, såvida vi inte är juridiskt förpliktade att göra det.

Hur kan du komma åt, ändra eller radera den information vi har om dig?

Det är viktigt att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Om du upptäcker ett fel eller vill ha tillgång till de personuppgifter som Technogarden har om dig, uppmanar vi dig att kontakta oss så att informationen kan korrigeras. Du kan också kontakta oss om du vill att information ska raderas.
Vi kommer inte att lagra personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagstadgade arbetsuppgifter vi har. Så länge en användare inte invänder mot behandlingen av sina personuppgifter skriftligen kommer personuppgifter att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt för de ändamål som diskuteras i avsnitt 4.

Observera att en arbetssökande (användare) kan vara intresserad av framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra personuppgifter så länge de bedöms vara av intresse för potentiell rekrytering. Om du som användare önskar att din personliga information inte behandlas för detta ändamål (framtida rekrytering), vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i kapitel 10.

Informationssäkerhet

Technogarden har fastställt regler och rutiner för skydd av personuppgifter och integritet. Vi har tekniska och organisatoriska åtgärder som skyddar dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst.

Dataskyddsombud

Det dagliga ansvaret för behandlingen av personuppgifter ligger hos VD för respektive företag i Technogarden. Ett dataskyddsombud har utsetts för Technogarden AB. Dataskyddsombudets uppgifter är att se till att Technogarden följer GDPR och fungerar som resursperson för både verksamheten och de registrerade i integritetsfrågor i Technogarden.

Samtycke, lagval och plats

Denna sekretesspolicy gäller alla användare av våra webbplatser. Vi kräver att användarna samtycker till att följa uttalandet som en del av vår relation.
Genom att använda vår webbplats godkänner du att dina personuppgifter kan behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
Technogarden lyder under svensk lag. Du godkänner att eventuella tvister ska handhas av svensk domstol i enlighet med Sveriges lagar, om inte annat föreskrivs i den allmänna lokala lagstiftningen.

Kontaktuppgifter

Begäran om uppgifter, rättelse eller radering kan skickas skriftligen till Technogarden privacy@technogarden.se

eller

Technogarden AB, Att: Dataskyddsombud, Arenagatan 35, 21532 Malmö.