Karriär som konsult inom IT, industri och Life Science - Technogarden SE

Karriär som konsult inom IT, industri och Life Science

Som konsult på Technogarden bygger du din karriär tillsammans med oss. Vi hittar projekt och uppdragsgivare som passar dig och den riktning du önskar för din karriär.

Hos oss får du tillgång till ett nätverk av kunder och samarbetspartners med intressanta projektmöjligheter, antingen lokalt där du bor eller nationellt. Vi är en stor och professionell aktör som har ramavtal med de största industriella aktörerna i Norden.

Att jobba som konsult

Att jobba som konsult erbjuder en dynamisk och utmanande karriär där flexibilitet och självständighet är nyckelfaktorer. Det innebär ofta att arbeta på projektbasis för olika kunder. Detta kräver en bred kompetens och förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsmiljöer och system. För många innebär detta inte bara en möjlighet att utveckla sina tekniska färdigheter, utan också en chans att utforska olika arbetsmiljöer och kulturer. Som tillsvidareanställd konsult hos Technogarden stöttar vi dig kring vad som krävs för att bli konsult, hur man hanterar konflikter och förbättrar den psykosociala arbetsmiljön, samt hur man hittar sin plats i denna snabbt föränderliga bransch.

Junior eller senior spelar ingen roll

Ingenjörsexamen inom tex. datavetenskap, elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik, industriell ekonomi kan leda till en spännande karriär som teknisk konsult.

Våra kunder är i behov av allt från juniora profiler till riktig erfarna seniora konsulter. Kanske är du ny-exad och vill komma i kontakt med ett större nätverk? Hos oss är du välkommen som anställd eller underkonsult, så kallad partner. Som partner till Technogarden får du tillgång till hela vårt nätverk och stöd kring administration genom Partnerportalen. Dessutom får du också nya trevliga kollegor och en tillhörighet i ett av Nordens mest expansiva teknikkonsultföretag, Norconsult.

För att bli en framgångsrik konsult är det ofta nödvändigt att ha en stark utbildningsbakgrund inom teknikområdet. Många börjar med en ingenjörsexamen inom tex. datavetenskap, elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller något annat relaterat område. Utöver formell utbildning är certifieringar inom specifika teknologier och metoder, såsom projektledning eller specifika programmeringsspråk, mycket värdefulla.

Hantering av konflikter och förbättring av arbetsmiljön

Konflikthantering kan vara en värdefull färdighet som konsult, särskilt i teknikbranschen där projekten ofta är komplexa och involverar många intressenter. Därför stöttar Technogardens konsultchefer dig med sina färdigheter om arbetsmiljö och konflikthantering. Genom att lära sig hur man identifierar och löser konflikter tidigt kan man skapa en mer harmonisk och produktiv arbetsmiljö och därmed ge kunden bästa möjliga leverans.

Den psykosociala arbetsmiljön spelar såklart en stor roll i hur trivsam och effektiv arbetsplatsen är. Vi på Technogarden satsar därför på gemensamma aktiviteter som luncher, föreläsningar, fester, after work och inte minst skidresor varje vinter. Tecken på en dålig psykosocial arbetsmiljö kan vara hög stress, brist på stöd från kollegor och chefer, samt dålig kommunikation. Vi är därför noga med att följa upp hur du mår, både på uppdrag ute hos kund och hos oss. Vi använder en checklista för psykosocial arbetsmiljö för att tidigt hjälpa till att identifiera och åtgärda problem.

Mångfald och inkludering

Technogarden har fått utmärkelsen Jämställt konsultbolag

Frågan ”vad är mångfald?” är central för moderna arbetsplatser. Mångfald handlar inte bara om att ha en variation av kön, ålder och etniska bakgrunder, utan också om att inkludera olika perspektiv och arbetsstilar, oavsett ingenjörsexamen. En arbetsmiljö som värderar mångfald är oftast mer innovativ och anpassningsbar. På Technogarden har vi tilldelats utmärkelsen för ”Jämställt konsultbolag” av Cinode, då vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män i organsationen.

Nordisk marknad och del av Norconsult

Technogarden genomför årligen hundratals konsultuppdrag och rekryteringsuppdrag på den nordiska marknaden. Det gör vi med hjälp av våra 400 medarbetare placerade på 13 kontor runt om i Sverige och Norge. Technogarden är en del av Norconsult AS, Norges ledande rådgivande ingenjörsföretag, som tillhandahåller konsulter med många olika ingenjörsexamen.

Våra huvudsakliga affärsområden