Industry

Technogarden erbjuder erfarna ingenjörer med bred teknisk kompetens. Våra konsulter täcker allt från produktutveckling och konstruktion till inköp, leverantörsutveckling, kvalitet och produktion.

Våra konsulter är erfarna ingenjörer med en bred teknisk kompetens. Technogarden är en helt oberoende aktör och renodlad kompetensleverantör som därför alltid strävar efter att skapa värde för dig som kund. Vi tillsätter ingenjörskompetens där det behövs, antingen till den löpande verksamheten eller till ett specifikt projekt.

Nedan följer ett urval av de områden där vi kan stödja med rådgivning, konsulter eller hela rekryteringsprocesser.

Engineering

 • Konstruktion och produktutveckling
 • Materialteknik
 • Beräkning
 • Elektronik
 • Mekanik
 • Elkraft

Supply Chain

 • Logistik
 • Sourcing
 • Strategiskt/operativt inköp
 • Projektinköp
 • Leverantörskvalitet

Produktion

 • Produktionsflöden
 • Produktionsteknik
 • LEAN-produktion
 • Fabrikslayout

Quality & Inspection

Technogardens konsulter inom Quality & Inspection är specialister inom kvalitetsfrågor. Vi arbetar i huvudsak med följande:

Tillverkningskontroll av trycksatt utrustning eller stålkonstruktioner

Specialiststöd inom material, svets, föreskrifter och standarder:

 • Kontrollunderlag
 • QA/QC-personal i produktion och projekt
 • Inspektion och bedömningar

Svetsrelaterade tjänster:

 • Ledningssystem ISO 3834, EN 1090
 • Svetsansvar
 • Kvalificering av personal och procedurer

Tillståndskontroll av trycksatt utrustning och stålkonstruktioner

 • AFS 2017:3
 • Klassning av trycksatta anordningar
 • Riskbedömning
 • Rutiner/intervall för FLT (fortlöpande tillsyn)
 • Livslängsjournal
 • Livslängdsbedömningar
 • Support

Vi hjälper dig även med konstruktion, hållfasthetsberäkning och annat relaterat till kvalitet i din tillverkning eller befintliga anläggning.

Våra produktblad

Rekrytering med Technogarden

Rekrytering inom Industry görs alltid av våra seniora rekryterare som är erfarna ingenjörer med bred teknisk kompetens. Vi är lyhörda för dina behov och erbjuder därför tester, second opinion och ledarskapsbedömningar som kan hjälpa ditt företag vidare.

Mer om rekrytering med Technogarden

Våra konsulter

Technogardens ingenjörer är rådgivare och agerar svetsansvariga samt tar fram kontrollprogram vid behov.

Technogarden hjälper er med certifiering och svetsansvar under genomförandet

För de flesta företag som sysslar med svetsning gäller kravet att ha en svetsansvarig. En svetsansvarig är en person som är ansvarig och kompetent att utföra tillsyn vid svetsning.

Kravet att ha en svetsansvarig gäller speciellt företag som är certifierade enligt ISO 3834 ”Kvalitetskrav för svetsning” samt tillverkar enligt EN 1090 ”Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner” och EN 15085 ”Svetsning av järnvägsfordon och komponenter”.

Vilka arbetsuppgifter och krav som gäller för en svetsansvarig ges i de ovan nämnda standarderna samt i ISO 14731 ”Tillsyn vid svetsning – Uppgifter och ansvar.

Technogarden kan hjälpa er med certifiering och tillhandahåller gärna svetsansvariga i ert projekt. Välkommen att höra av er för mer information och vid frågor!