Det medarbetarägda företaget

Ägarskapet i ett bolag lägger en viktig grund för ett företags värderingar och kultur. Technogarden är därför del av en medarbetarägd koncern som ägs gemensamt av tusentals medarbetare.

Att vara del i en medarbetarägd koncern skapar unika förutsättningar för engagemang, lojalitet och delaktighet. Medarbetarna känner stolthet för den verksamhet de representerar.

Även medarbetare som inte har investerat i bolagsaktier drar nytta av det gemensamma ägandet. Technogarden präglas av en sund och inkluderande verksamhet med medarbetarna i fokus. Tillsammans skapar vi vår gemensamma framgång.

Några ord från vår VD

”Det är en fantastisk förmån att få leda en medarbetarägd verksamhet. Oavsett vilket kontor jag besöker så möter jag medarbetare som äger aktier i bolaget. Närheten och de naturliga kontakterna med medarbetarna, som också är bolagets ägare, skapar en sund och hållbar plattform för mig att utveckla verksamheten från. Inte i någon annan verksamhet kan man skapa den vi-känsla och även det gemensamma ansvaret för att nå framgång, som i miljön jag ser hos Technogarden. ”

Stefan Lundin, VD Technogarden Sverige