Det medarbetarägda företaget

Ägarskapet i ett bolag lägger en viktig grund för ett företags värderingar och kultur. Technogarden är därför del av en medarbetarägd koncern som ägs gemensamt av tusentals medarbetare.

Att vara del i en medarbetarägd koncern skapar unika förutsättningar för engagemang, lojalitet och delaktighet. Medarbetarna känner stolthet för den verksamhet de representerar.

Även medarbetare som inte har investerat i bolagsaktier drar nytta av det gemensamma ägandet. Technogarden präglas av en sund och inkluderande verksamhet med medarbetarna i fokus. Tillsammans skapar vi vår gemensamma framgång.

Mer om oss