Technogarden tar plats i Norconsults koncernledning - Technogarden SE

Technogarden tar plats i Norconsults koncernledning

Efter nästan fem månader som koncernchef för Norconsult har Egil Hogna och styrelsen beslutat om en ny organisation och koncernledning. Den nya koncernledningen har utvidgats för att stärka strategiskt viktiga områden såsom tillväxt i Norden, digitalisering och hållbarhet.

Hogna tillträdde som koncernchef för Norconsult den 1 december och har tillbringat de första månaderna med att lära sig om företagets verksamhet, utmaningar och möjligheter. Ett starkare nordiskt fotavtryck och ett starkare gränsöverskridande samarbete är viktiga skäl för valet av organisationsstruktur.

– Jag är glad att få ett starkt och kompetent team på plats som under de kommande åren kan utveckla Norconsult som en stark nordisk spelare. Det representerar en bra kombination av förnyelse och kontinuitet, säger Hogna.

För att stärka koncernens nordiska satsningar kommer verksamheten i Sverige och Danmark att bli egna verksamhetsområden i den nya organisationen. Norconsult har inlett en process för att rekrytera en ny VD tillika koncerndirektör i Sverige. Ljot Strömseng, som idag är VD för den svenska verksamheten, lämnar sin befattning 2021 enligt överenskommelse med styrelsen, men kommer tillfälligt att inneha denna befattning tills en ny VD rekryteras. Thomas Bolding Rasmussen kommer också att ingå i den nya koncernledningen som koncerndirektör Danmark.

I Norge fortsätter Bård Hernes som koncerndirektör för Norges huvudkontor, medan Vegard Jacobsen ersätter Janicke Garmann som koncerndirektör för Norges regioner. Garmann tillträder som koncerndirektör för hållbarhet och stab. Christian B. Nilsen som är CFO idag, kommer att lämna sin befattning under 2021, men vill fortsätta i rollen som CFO tills en ny koncerndirektör rekryteras.

Förnybar energi blir ett nytt verksamhetsområde och kommer att ledas av Sten-Ole Nilsen. Vi kommer också att stärka fokus på digitalisering genom att lyfta detta område till koncernledningen med Ola Greiff Johnsen som koncerndirektör för digitalisering. Det helägda konsultbolaget Technogarden kommer att fortsätta att ledas av Kathrine Duun Moen, som också kommer att bli en ny koncerndirektör.

Eftersom Norconsults verksamhet i Sverige och Danmark samt Technogarden kommer att bli nya verksamhetsområden upplöses det tidigare nordiska verksamhetsområdet och Norconsults verksamhet på Island och Polen kommer att ingå i affärsområdet Renewable Energy. Tidigare koncerndirektör Egil Gossé kommer att lämna koncernledningen och kommer att ha en ledande position relaterad till affärsutveckling.

Den nya koncernledningen kommer att gälla från och med den 1 maj och kommer att vara enligt följande:

  • CEO Egil Hogna
  • CFO Christian Bekkevold Nilsen (tillförordnad)
  • Koncerndirektör Hållbarhet och stab, Janicke Garmann
  • Koncerndirektör Norge huvudkontor, Bård Hernes
  • Koncerndirektör Norge Regioner, Vegard Jacobsen
  • Koncerndirektör Förnybar energi, Sten-Ole Nilsen
  • Koncerndirektör Sweden, Ljot Strömseng (tillförordnad)
  • Koncerndirektör Danmark, Thomas Bolding Rasmussen
  • Koncerndirektör Digitalisering, Ola Greiff Johnsen
  • Koncerndirektör Technogarden, Kathrine Duun Moen

Dela på: