Volontärarbete ger kompledigt för anställda i Do good - Get good

Volontärarbete ger kompledigt på Technogarden

Vad betyder det för dig att göra gott och få gott tillbaka? Med Technogardens initiativ Do good – Get good visar vi att vårt samhällsintresse sträcker sig bortom bara affärer. Vi vill berika samhället och skapa en meningsfull skillnad. Från att stödja Karlstad Kvinnojour till volontärarbete i djurambulans eller blodgivning.

Många av våra anställda volontärarbetar på olika sätt och vi vill skapa en inkluderande arbetsmiljö där vi visar vårt engagemang för samhället och våra anställda. Do good – Get good är ett initiativ som ger anställda som gör volontärarbete på sin fritid, ersättning i form av komptid.

Marinette Wärme är konsult på Technogarden och har volontärarbetat i två år för Karlstad Kvinnojour. Vi ställde några frågor till henne om initiativet Do good – Get good:

Vad tycker du om Do good – Get good? Vad betyder det för dig?

– Det är verkligen bra av Technogarden att premiera volontärarbete som ger tillbaka till samhället. Jag har inte hört om något annat företag som gör det. Dessutom finns det en lättanvänd app för att registrera tid.

– Jag tycker att Do good – Get good visar att TG är ett företag som bryr sig om att man engagerar sig i samhället, att man ger tillbaka till sina medmänniskor. Det känns verkligen bra att man får ersatt med komptid, det är ju inte något man tänker att man ska få.

Berätta om ditt volontärarbete i Karlstad Kvinnojour!

– Jag jobbar med att svara i en jourtelefon för Karlstad Kvinnojour. Det blir ungefär 8–15 timmar i månaden. Vi är uppdelade i fyra jourgrupper där vi har ansvar för en vecka var. Vi är ungefär 5–6 personer som delar på detta.

Volontärarbete på Kvinnojour ger kompledigt på Technogarden

– Jourtelefonen är öppen vissa tider, som vardagar kvällstid mellan 17–21. Dit kan kvinnor som befinner sig i en jobbig situation ringa. De kan till exempel vara utsatta för fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt våld, av en partner, syskon eller föräldrar.  Samtalet handlar mycket om att lyssna. Vi ger dem inga färdiga svar, utan stöttar dem i vem de kan ta kontakt med för vidare hjälp. Det kan till exempel handla om att ringa socialjouren eller polisen. Framför allt när det är barn med i bilden. Då försöker vi stötta dem i att tänka på situationen ur barnets perspektiv.

– Dagtid finns en fast personal som ger stöd i kontakt med advokater, psykologer. De ansvarar också för ett skyddat boende som tar emot kvinnor och barn.

– Jag började som volontär 2022, så jag har snart hållit på i två år. Först gick jag en kurs, i hur vi ska bemöta människor. Det var en väldigt bra utbildning. Vi såg filmer med olika typsituationer och gick igenom olika typer av våld. I utbildningen ingick också information från advokater, socialtjänst och polis om hur det går till i tvister, utredningar och rättegångar.

Hur är det att vara konsult på Technogarden?

– Jag trivs väldigt bra med att vara konsult på Technogarden. Det är en bra arbetsgivare, jag känner mig inkluderad i företaget och de är måna om sina anställda. Vi har ju avstämning en gång i månaden jag och min chef och det är väldigt bra, det är viktig att ha någon man kan bolla saker med.

– Jag trivs bra på mitt uppdrag också. Många kanske vill bli anställda, men jag känner inget behov av det, jag trivs som konsult. Sen tycker jag att jag har bra kontakt med mina konsultkollegor, särskilt vi som jobbat ett tag. Ett gäng med många positiva och bra människor.

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att bli konsult på Technogarden?

Ta kontakt med Technogarden och skicka in ditt CV! Be att få komma och ta en kaffe och få mer information. Jag ringde och presenterade mig och berättade att jag ville vara med i konsultbanken. Sedan skickade in mitt CV och hörde jag av mig igen. Jag var speciellt intresserad av att jobba på Valmet i Karlstad och det är där jag är nu och trivs jättebra.

Länkar Stödjourer

Kvinnofridslinjen.se

Mansjouren.se

Karlstadskvinnojour.se

Dela på: