Technogarden under pandemin och hur den gjorde företaget starkare - Technogarden SE

Technogarden under pandemin och hur den gjorde företaget starkare

Fredag 20 mars 2020 var ingen vanlig dag. Pandemin var ett faktum och ett stort antal konsultuppdrag avslutades på dagen. Det blev en isvak för Technogarden, företaget tappade 30% av sin omsättning. Stefan Lundin, VD på Technogarden, tittar tillbaka på en turbulent tid och hur doppet i isvaken efteråt faktiskt blev riktigt bra genom ansvarstagande och stabilitet.

Stefan Lundin, VD Technogarden
Stefan Lundin, VD Technogarden

– Det var chockartat såklart, det som hände väckte en väldigt stor osäkerhet. Hur ska vi lösa det här? Jag extrainkallade cheferna i Göteborg och vi började jobba med scenarier kring var vi tror att detta kommer att ta vägen. Samtidigt hade jag en mycket tät dialog med styrelsen. Det var viktigt att ha deras stöd, berättar Stefan Lundin.

Genom att skapa målbilder som Technogarden kunde jobba mot och leverera på, skapades en samsyn kring vad som var viktigt.

– Vi ville framför allt visa våra kunder och medarbetare att vi tar ansvar och är stabila. Att vi agerar långsiktigt i en tuff bransch. Isvaken hjälpte oss framåt genom att medarbetare fick visa sin förmåga att ta ansvar och genomföra skapa de affärer som vi beslutat. Vår värdegrund blev tydlig för oss när vi vågade utmana de värderingar vi hade. Vi är en starkare organisation idag.

Technogarden har under 2021 haft kraft att möta högkonjunkturen med en exceptionellt god omsättning. Företaget har vuxit både i volym och resultat. Samtidigt har konsultbranschen utvecklats och därmed har nya kundgrupper och marknader adderats.

Satsningar 2022
– Vi satsar på nya regioner och stärker vår position i Mälardalen. Samtidigt fortsätter vi utveckla våra affärsområden och de befintliga kontoren, samt öka vår leveranskapacitet för att möta kundernas behov. Vi vill att Technogardens kunder och klienter ska välja oss med själ och hjärta. Technogarden tar ansvar och är stabila.

Förutom stark ekonomi arbetar Technogarden hela tiden med övergripande målsättningar och värderingar för att skapa nytta i samhället och för medarbetarnas hälsa. Flera initiativ lanseras under 2022 som direkt avspeglar detta.

Stefan Lundin badar i isvak.

Ökad omsättning trots isvak
Trots tuffa tider rusar Technogarden framåt. Omsättningen ökade 2021 med 26% till 210 MSEK. Resultatet efter finansnetto blev 10 MSEK, att jämföra mot -3,5 MSEK 2020.

Kanske blir det fler dopp i isvakar. Förhoppningsvis inte för Technogarden, men helt säkert för Stefan Lundin.

– Jag badar ute året runt från en brygga vid sjön där jag bor. Finns inget bättre!

Affärsområden inom Technogarden

Kontakta ossDela på: